Om oss  
Nyheter  
Va med om titeln "SVENSK MÄSTARE F&S 2017"
Häng med på Sveriges största träningspass! SAVE THE DATE! Lördag 26/8 Läs mer >>
Träna GRATIS med oss
Häng med på vår UteTräning på Gröningen OCH NYTT FÖR I ÅR även på Idrottsoasen Läs mer >>
Kurs - Small Group
Det är dags att anmäla dig till nästa Small Group där vi fokuserar på rygg- och bålträning Läs mer >>
Sommarerbjudande med personlig tränare!
Gäller under perioden 18 juni – 31 juli 2017 Läs mer >>
Friluft!
Häng med på Mats härliga vandringar mm. i Skånes vackra natur. Gratis för dig som är medlem Läs mer >>
Read our website
In english Läs mer >>
Luncha hos oss!
Köp din lunch, värm och ät den hos oss. Det finns flera smakrika sorter att välja mellan. Läs mer >>

Kallese till Årsmöte 2016


Medlemmar i IF Friskis&Svettis Helsingborg kallas till Årsmöte

Torsdag 23 mars 2017 18.30 i Ovansalen.
Södra Storgatan 11-13, Helsingborg.

Förslag till föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning, om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Presentation av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av ett år,
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år,
d. 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Övriga frågor.

 
Motioner:
Förslag från medlem att behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast torsdag 16 mars 2017.
Förslaget skickas till Friskis&Svettis, Södra Storgatan 11-13, 252 23 Helsingborg.
Märk kuvertet ”Motion till årsmöte”.
Möteshandlingar kommer att finns tillgängliga senast en vecka innan årsmötet i receptionen hos Friskis&Svettis City.

Öppettider  

                                           

City tel
042 14 80 80
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Anläggning 05.30-21.30  05.30-21.30  05.30-21.30  05.30-21.30  05.30-19-30  08.30-17.00  09.00-19.30
Reception  06.30-21.15 06.30-21.15 06.30-21.15 06.30-21.15 06.30-19.15 08.30-16.45 09.00-19.15
Gym 05.30-21.15 05.30-21.15 05.30-21.15 05.30-21.15 05.30-19.15 08.30-16.45 09.00-19.15
Externa platser >>              

                                             

 
Schemaändringar mm.  

- Skivstång/Step 1 70 tors 29/6 17.00 med Helen ersätts med HIT Stänkaren med Anders

 

 
 
Inställt pass  


              

Instagram  

Instagram