Om oss  
Nyheter  
Nytt kurstillfälle - Small Group
Nu kör vi igång nästa kurstillfälle med fokus på bålstyrka, rörlighet och stabilitet Läs mer >>
Seniorklubben 60+
Höstens program Läs mer >>
Nyhet! Spin Giro4
Upplägget är framtaget i samarbete mellan Friskis Riks och Mattias Reck, tränare för bl.a. WorldTour-laget Giant Alpecin Läs mer >>
Read our website
In english Läs mer >>
Luncha hos oss!
Köp din lunch, värm och ät den hos oss. Det finns flera smakrika sorter att välja mellan. Läs mer >>

Kallese till Årsmöte 2016


Medlemmar i IF Friskis&Svettis Helsingborg kallas till Årsmöte

Torsdag 23 mars 2017 18.30 i Ovansalen.
Södra Storgatan 11-13, Helsingborg.

Förslag till föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning, om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Presentation av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av ett år,
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år,
d. 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Övriga frågor.

 
Motioner:
Förslag från medlem att behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast torsdag 16 mars 2017.
Förslaget skickas till Friskis&Svettis, Södra Storgatan 11-13, 252 23 Helsingborg.
Märk kuvertet ”Motion till årsmöte”.
Möteshandlingar kommer att finns tillgängliga senast en vecka innan årsmötet i receptionen hos Friskis&Svettis City.

Öppettider  

                                           

City
042 148080
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Anläggning 05.30-21.30  05.30-21.30  05.30-21.30  05.30-21.30  05.30-19-30  08.30-17.00  09.00-19.30
Reception/gym  06.30-21.15 06.30-21.15 06.30-21.15 06.30-21.15 06.30-19.15 08.30-16.45 09.00-19.15
Externa platser >>              

                                             

 
Schemaändringar mm.  
 
 

- LunchJympa 24/10 12.00 ersätts med Core 45. Välkomna!

Välkommen att träna gratis på pass eller gymmet den 26:e varje månad! Du med klippkort loggar in dig som vanligt och kommer fram till receptionen, så får du tillbaka ett klipp. Gäster kan boka sig till pass i mån av plats via email eller telefon. Våra åldersgränser gäller som vanligt! 

 

 
 
Inställt pass  


              

Instagram  

Instagram